Forside

Det er med beklagelse at VedstedSøfestival har modtaget meddelelsen fra Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO), som ikke længere ønsker at være medarrangør af festivalen.
Derfor har den nu foreningsløse styregruppe arbejdet på at stifte en forening til blandt andet at arrangere fremtidens festival i en ny udgave.

𝗗𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗸𝗮𝗹𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗹 𝘀𝘁𝗶𝗳𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗳𝗼𝗿𝘀𝗮𝗺𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝗱𝗲𝗻 𝟴. 𝗷𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿 𝗸𝗹𝗼𝗸𝗸𝗲𝗻 𝟭𝟵.𝟬𝟬 𝗶 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗴𝗵𝗲𝗱𝘀𝗿𝗮̊𝗱𝗲𝘁𝘀 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗸𝗼𝘃𝗯𝘆𝘃𝗲𝗷 𝟮, 𝗩𝗲𝗱𝘀𝘁𝗲𝗱.

Dagsorden samt forslag til vedtægter vil blive fremlagt ved den stiftende generalforsamling.

Alle er velkomne

Se LVO’s udmelding herunder:

LVO og Vedsted Søfestival
Det er med beklagelse, at bestyrelsen for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO) må meddele, at LVO ikke længere vil være medarrangør af Vedsted Søfestival.
Det betyder, at alle tilbud om fremtidige samarbejdsaftaler imellem LVO og styregruppen for Vedsted Søfestival annulleres, og LVO ikke længere har nogen form for forpligtigelse over for Vedsted Søfestival.
LVO har siden august haft en dialog med styregruppen for Vedsted Søfestival omkring en plan for, hvordan LVO kunne hjælpe styregruppen for Vedsted Søfestival med at starte deres egen selvstændige forening med egen bestyrelse.
Bestyrelsen for LVO og en repræsentant fra styregruppen for Vedsted Søfestival, har afholdt møder for at komme frem til en model for, hvordan LVO kunne støtte en ny forening for Vedsted Søfestival med startøkonomi, og ved at stille underskudsgaranti de første år.
Forhandlingerne har desværre ikke ført til en aftale, som LVO kan indgå. Årsagen til, at LVO ikke kan indgå en samarbejdsaftale omkring Vedsted Søfestival, er af hensyn til de fremtidige udgifter, LVO vil få i løbet af de næste par år.
Derfor vælger LVO nu at afbryde samarbejdet med styregruppen for Vedsted Søfestival.
I LVO håber vi på, at det vil lykkes Vedsted Søfestival at få etableret en forening, og Vedsted Søfestival dermed kan fortsætte. Når der er oprettet en ny forening, der har til formål at drive Vedsted Søfestival, er LVO naturligvis åben overfor en dialog omkring en ny samarbejdsaftale, hvor LVO kan hjælpe med opstart af foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for LVO

https://www.facebook.com/groups/509961815802066/permalink/1820521731412728/

Tak for sidst!

VI BYDER DIG VELKOMMEN TIL VEDSTED SØFESTIVAL

Festivallen blev afholdt første gang i 2015

Vi garanterer en fest for hele familien med:

  1. Aktiviteter om eftermiddagen på og i vandet ved Vedsted Sø – mange man selv kan deltage i og prøve.

Det hele akkompagneres af let musik fra StrandScenen

  1. Sidst på eftermiddagen og frem til midnat skrues der op for musikken og DB på GrydeScenen og SøScenen.